Cenník Platný od 24.7.2015 :

Jasná TARZANIA 12,5 /osoba
  detská trasa 4 /30 min.
     
 Tále Červená trasa 10 /osoba
  Modrá trasa 7 /osoba
  detská trasa 4 /30 min.
     
Vlčkovce dospelácka trasa 7 /osoba
  detská trasa 4 /30 min.
     
ALPINKA Modrá trasa 8 /osoba
  Červená trasa 10 /osoba
  detská trasa 5 €/30 min.
     
SKALICA Modrá trasa  4 /osoba
  Červená trasa 5 /osoba
  Červená + modrá trasa 8 /osoba
     
HRABOVO Dospelácka trasa  10 /osoba
  detská trasa 5 /45 min
  ZIP LINE 8 €/osoba
  Tarzania + ZIP LINE 14€/osoba
  Tarzania západ+ ZIP LINE + Tarzania východ 20€/osoba
Regionálna zľava  
  Dospelácka trasa 8 /osoba
  detská trasa 4 /45 min
   
Veľký Meder Červená + modrá trasa 7 /osoba
  detská 4 /30 min.
     
Ostrá skala Dospelácka trasa 9 /osoba
  detská trasa 5 /30 min.
     

 

ŠkOlské výlety

 • 5 /osobu/dospelácka trasa (žiaci s výškou nad 150cm)
 • 3€/osobu/detská trasa (žiaci s výškou pod 150cm)

  + na každých 10 žiakov 1 učiteľ zadarmo!

  Prenájom parku - Firemné akcie

 • Hodinový prenájom - 200 €/hod. + DPH      

  V priebehu jednej hodiny (zhruba v 2 minutových intervaloch) môže začať absolvovať TARZANIU približne 30 osôb. K času nástupu poslednej osoby je potrebné pripočítať ešte jednu hodinu na absolvovanie TARZANIE touto poslednou osobou.

  Samozrejmosťou je, že v tomto čase je celý park vyhradený len pre Vás.